Badania prenatalne – po co się je robi?

4
445

Definicja badań prenatalnych

Badania prenatalne to pojęcie, które nie zawsze rozumiane jest w sposób prawidłowy. Według wielu osób są to badania, których ostatecznym celem jest doprowadzenie do aborcji. Podczas kiedy w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Warto tu przytoczyć definicję badań prenatalnych autorstwa Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – prof. Mirosława Wielgosia: „W szerokim ujęciu wszystkie badania wykonywane w diagnostyce płodu. W węższym rozumieniu, badania mające na celu wykrywanie (lub ocenę ryzyka wystąpienia) wad rozwojowych i nieprawidłowości genetycznych płodu”.

Czy badania prenatalne są refundowane przez NFZ?

Badania prenatalne są refundowane przez NFZ (czyli są bezpłatne) tylko w przypadku kobiet, u których występują przesłanki medyczne do przeprowadzenia takich badań. Są one następujące:

Ciąża  Badania prenatalne - po co się je robi?

  • matka przekroczyła 35 rok życia
  • kobieta jest nosicielem wad genetycznych
  • w rodzinie występowały bądź występują choroby genetyczne
  • urodziła wcześniej dziecko z wadą rozwojową lub chorobą genetyczną
  • w poprzedniej ciąży wystąpiły wady lub choroby genetyczne
  • wyniki badań USG oraz innych przeprowadzonych w czasie trwania ciąży są niepokojące lub nieprawidłowe

Jeżeli badaniom prenatalnym chce się poddać ciężarna spoza grupy ryzyka (czyli w innych przypadkach niż podane wyżej), to może to zrobić ale na własny koszt, w prywatnych gabinetach lekarskich.

Badania prenatalne czyli jakie?

Badania prenatalne, to nie tylko badanie USG ale cały szereg innych badań. Ogólnie można je podzielić na:

  • Badania nieinwazyjne (tzw. przesiewowe) – przeznaczone są dla każdej kobiety będącej w ciąży, bo nie zagrażają w żaden sposób ani jej, ani dziecku.
  • Badania inwazyjne (tzw. celowane) – przeprowadza się je tylko u kobiet, u których badania przesiewowe miały wynik nieprawidłowy. Wiążą się one z ryzykiem utraty ciąży z powodu ingerencji w jamę macicy w czasie przeprowadzanego badania.

Czy każda kobieta w ciąży powinna się poddać badaniom prenatalnym – przesiewowym?

Badania prenatalne pozwalają rozpoznać wady i ciężkie choroby płodu jeż we wczesnym okresie ciąży. Dzięki temu i znakomitym możliwościom współczesnej medycyny szereg z nich można leczyć jeszcze w czasie życia płodowego dziecka.Ciąża  Badania prenatalne - po co się je robi?Daje to zdecydowanie większe szanse na normalne życie dziecka lub ułatwia jego leczenie już po jego przyjściu na świat. I jest jeszcze inna wartość dodana – rodzice mają czas na przyzwyczajenie się do myśli o tym, że ich dziecko nie będzie zdrowe i trzeba będzie zapewnić mu szczególną opiekę. W wyjątkowych sytuacjach mogą także podjąć inne, bardzo trudne decyzje. Z wymienionych względów każda kobieta będąca w ciąży, nie tylko ta, która znajduje się w grupie ryzyka powinna zrobić badania prenatalne. Szkoda, że musi za nie zapłacić z własnej kieszeni.