Jakie badania przy bezpłodności mężczyzny?

0
417

Diagnostyka płodności u mężczyzny to przede wszystkim badanie nasienia, ale nie tylko. Oto najważniejsze badania, które przeprowadza się w celu zdiagnozowania płodności mężczyzn:

Test nasienia SCD

Test SCD (ang. Sperm Chromatin Disperion) – w tym badaniu sprawdza się stopień fragmentacji chromatyny plemników, który ma wpływ na wystąpienie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju zarodka, częstych i spontanicznych poronień oraz wad genetycznych u potomka. Rodzice  Jakie badania przy bezpłodności mężczyzny? Badanie próbki nasienia powinno zostać przeprowadzone u mężczyzn, którzy ukończyli 40 rok życia (nawet jeśli mają już dzieci), a powód ich niepłodności nie jest znany oraz mają nieprawidłowe parametry nasienia. Uzasadnione jest też w sytuacji, gdy mężczyzna narażony jest na działanie substancji toksycznych, a także tych, które zwiększają ryzyko uszkodzenia kodu DNA, np.: żylaki powrózka, cukrzyca, otyłość, chemioterapia, radioterapia, palenie tytoniu a nawet ci, u których występują warunki sprzyjające podniesieniu temperatury w mosznie.

Badanie nasienia MSOME – 6600

Badanie to jest dość niezwykłe, bo polega na obserwacji żywego plemnika w 6000 – 8000 krotnym powiększeniu. Przeprowadza się je u mężczyzn, u których stwierdzono obniżone parametry w badaniu rozszerzonym nasienia. Dzięki niemu udaje się wyselekcjonować najzdrowszego plemnika, którego można potem użyć do zapłodnienia in vitro. Wynik tego badania może być wskazaniem do rozpoczęcia, a następnie przeprowadzenia procedury tego zabiegu.

Badanie kriotypu z próbki krwi

W przypadku niepłodności lub nawracających poronień oraz występowania chorób genetycznych w rodzinie powinno zostać przeprowadzone badanie z próbki krwi – badanie kriotypu. Na jego podstawie możliwe jest wykluczenie nieprawidłowości w budowie i liczbie chromosomów. Ma ogromne znaczenie – daje bowiem możliwość zapobiegania przenoszeniu wad genetycznych na potomstwo. Badaniu powinni poddać się oboje partnerzy.

Badanie AZF z próbki krwi

Na podstawie badania AZF przeprowadzonego z próbki krwi możliwe jest wykrycie mutacji genowej chromosomu męskiego Y wpływającej na proces powstawania i dojrzewania plemników. Zmiany w obrębie genu dziedziczone są w linii męskiej.

Badanie CFTR z próbki krwi

Badanie CFTR zalecane jest przed wykonaniem zapłodnienia pozaustrojowego. Jego celem jest wykrycie mutacji genu CFTR odpowiedzialnego za wystąpienie jednej z najczęściej występujących w Polsce chorób genetycznych – mukowiscydozy. Najczęściej towarzyszy jej wrodzony brak lub niedrożność nasieniowodów odpowiedzialnych za niepłodność.Rodzice  Jakie badania przy bezpłodności mężczyzny?

Biopsja jądra – pobranie fragmentu tkanki z jądra

Biopsję jądra przeprowadza się najczęściej u mężczyzn, u których stwierdzono azoospermię, czyli brak plemników w nasieniu. Zabieg biopsji może mieć różne formy:

  • biopsja igłowa
  • biopsja otwarta
  • TESE (Testicular Sperm Aspiration)
  • TESA