Nagłe wskazania do cesarskiego cięcia

2
677

Cesarskie cięcie (tzw. „cesarka”) jest poważnym zabiegiem chirurgicznym. Polega na rozcięciu najpierw powłok brzusznych, a następnie macicy w celu wyjęcia noworodka z łona matki.

Rodzaje wskazań do cesarskiego cięcia

Zabieg tego typu może być planowy lub ze wskazań nagłych. Cesarskie cięcie planowe wykonywane jest zazwyczaj w znieczuleniu wewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym.Ciąża Nagłe wskazania do cesarskiego cięciaPonieważ cesarskie cięcie ze wskazań nagłych wykonuje się najczęściej w sytuacjach bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu matki lub dziecka (albo obojga), to przeprowadza się je w znieczuleniu ogólnym, pod narkozą.

Wskazania do cesarskiego cięcia ze wskazań nagłych zaistniałych w czasie porodu

Najczęściej decyzję o konieczności natychmiastowego wykonania cesarskiego cięcia lekarz podejmuje w czasie jego trwania. Kiedy okazuje się, że nie przebiega on prawidłowo, a dalsze próby porodu siłami natury mogą zagrozić zdrowiu lub życiu dziecka albo jego matki – następuje zabieg.

Do najczęstszych przyczyn cesarskiego cięcia przeprowadzonego w trybie nagłym zalicza się:

 • Niebezpieczeństwo wystąpienia zamartwicy płodu – zapis KTG jest nieprawidłowy. Mogą wystąpić spadki tętna dziecka poniżej 100 uderzeń na minutę, szybkie bicie serca płodu osiągające nawet 170 – 180 uderzeń na minutę (tzw. tachykardia) lub wolne (bradykardia) – poniżej 100 uderzeń na minutę. Przyczyny mogą być również inne, np. zbyt ścisłe owinięcie dziecka pępowiną lub oddzielanie się łożyska.
 • Dystocja szyjkowa (inaczej – niewspółmierność szyjkowa) – polegająca na braku postępu porodu w I okresie jego trwania. Stwierdza się ja na podstawie co najmniej dwóch badań ginekologicznych przeprowadzonych po kolei, w dwugodzinnym odstępach. Jeżeli szyjka macicy nie zwiększa w tym czasie rozwarcia, oznacza to dystocję szyjkową i podejmowana jest decyzja o „cesarce”. Przyczyną tej sytuacji może być np. dysproporcja płodowo – miednicza, czyli zbyt duża wielkość rodzącego się dziecka w stosunku do wielkości miednicy rodzącej kobiety. Inne powody to np. różne dysfunkcje macicy, a także zbyt słabe skurcze towarzyszące akcji porodowej i inne.Ciąża Nagłe wskazania do cesarskiego cięcia
 • Brak postępu porodu w II okresie – mimo, że doszło do pełnego rozwarcia szyjki macicy rodzącej, to główka dziecka nie mieści się w kanale rodnym, nie jest w stanie przez niego przejść. W przypadku kobiety rodzącej pierwszy raz, stan braku postępu porodu w II okresie rozpoznaje się po dwóch godzinach od pełnego rozwarcia, u wieloródki – po jednej godzinie.
 • Nieprawidłowe wstawianie się główki płodu.
 • Wypadnięcie części drobnych płodu – nad główką dziecka w czasie badania wyczuwalna jest rączka lub pępowina.

Wskazania do cesarskiego cięcia ze wskazań nagłych zaistniałych przed porodem

Wśród przyczyn, które mogą spowodować decyzję lekarza o cesarskim cięciu jeszcze zanim rozpocznie się poród znajdują się:

 • Nagłe i bardzo gwałtowne krwawienie z dróg rodnych kobiety połączone z pogorszeniem ogólnego stanu matki i zapisu KTG. Objawy te świadczyć mogą o pęknięciu ściany macicy lub przedwczesnym odklejeniu się łożyska.Ciąża Nagłe wskazania do cesarskiego cięcia
 • Ciężki stan przedrzucawkowy – u kobiety występuje nagły wzrost ciśnienia tętniczego, który nie ustępuje po skurczu. Oprócz tego charakterystyczne jest pojawienie się tzw. białkomoczu, czyli wysokiego stężenia białka w moczu. Towarzyszą temu obrzęki, zaburzenia widzenia, bóle głowy i nadbrzusza.
 • Pogorszenie się stanu ciężarnej, co może być skutkiem wystąpienia infekcji wewnątrzmacicznej.