Cesarskie cięcie ze wskazań planowych – wskazania położnicze

1
570

Cesarskie cięcie jest operacją wykonywaną ze wskazań planowych (tzw. cięcie efektywne) lub ze wskazań nagłych. Można wyróżnić dwie podstawowe grupy wskazań planowych: wskazania położnicze i pozapołożnicze. Zabieg wykonuje się zwykle nieco wcześniej niż wynika to z ustalonej daty porodu.Ciąża Cesarskie cięcie ze wskazań planowych - wskazania położniczeWielu lekarzy jest jednak zdania, że planowe cięcie powinno być wykonane dopiero po pojawieniu się skurczów u rodzącej. Dzięki temu unika się wystąpienia u dziecka tzw. jatrogennego wcześniactwa, które jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów noworodków.

Cesarskie cięcie planowe ze wskazań położniczych

Cesarskie cięcie planowe ze wskazań położniczych można podzielić na dwie kategorie: wskazania bezwarunkowe i względne (wynikające ze stopnia zaawansowania choroby u matki). Oto najważniejsze ze wskazań położniczych:

 • Przebyte już cesarskie cięcie – jeżeli kobieta rodziła już przez cesarskie cięcie, to właściwie „z automatu” lekarz podejmuje decyzję o przeprowadzeniu go również przy kolejnej ciąży. Jednak coraz częściej dyskutuje się o słuszności takiego postępowania. Pojawiają się opinie, że jeżeli usunięta została przyczyna będąca powodem poprzedniego cesarskiego cięcia, a nie ma innych przeciwwskazań, to poród może się odbyć siłami natury. Powinien być jednak zachowany odstęp między porodami wynoszący powyżej 18 miesięcy, a blizna zagojona, by nie rozeszła się w wyniku wysiłku w czasie akcji porodowej. Ryzyko pęknięcia szyjki macicy w czasie porodu siłami natury po przebytym już cesarskim cięciu jest stosunkowo małe (około 1%).
 • Wady anatomiczne miednicy.
 • Wady macicy – najczęściej występującą jest tzw. macica dwurożna. Zdarza się jednak, że u niektórych kobiet, u których jeszcze przed zajściem w ciążę widoczne były wady macicy, w czasie ciąży macica staje się całkiem „normalna”. Wtedy nie ma konieczności przeprowadzenia cesarskiego cięcia.
 • Łożysko przodujące, a więc umiejscowione tuż przy ujściu szyjki macicy, co zasłania dziecku kanał rodny.Ciąża Cesarskie cięcie ze wskazań planowych - wskazania położnicze
 • Przewidywana duża masa płodu – powyżej 4500g (u rodzącej z cukrzycą ciążową jest to już 4250g).
 • Podejrzenie niewspółmierności główkowo – miednicowej (zbyt duża objętość płodu w stosunku do wielkości kanału rodnego).
 • Nieprawidłowe ułożenie płodu – ułożenie miednicowe, poprzeczne, skośne. W przypadku kobiety rodzącej pierwszy raz powinno być ułożenie główkowe. Każde inne jest wskazaniem do cesarskiego cięcia. U kobiet mających już za sobą poród/porody podejmuje się czasami próbę porodu siłami natury przy ułożeniu miednicowym.
 • Ciąża bliźniacza lub ciąża mnoga – jeżeli nie spełniają kryteriów porodu siłami natury.
 • Wady płodu, które z różnych przyczyn uniemożliwiają poród siłami natury, np. duże przepukliny kręgosłupa, przepukliny przedniej ściany brzucha, powiększenie obwodu głowy, duże guzy rosnące na zewnątrz płodu.
 • Mięśniaki macicy znajdujące się poniżej główki dziecka.
 • Macica oraz pochwa po niedawnych operacjach (np. do pół roku przed zajściem w ciążę).
 • Choroby przenoszone drogą płciową, takie jak: HIV, HBV, HCF – choć tu opinie wśród lekarzy są podzielone (niektórzy z nich uważają, że poród siłami natury grozi przeniesieniem infekcji na płód, inni są zdania, że większe niebezpieczeństwo zakażenia zachodzi w czasie czasie zabiegu cesarskiego cięcia).
 • Aktywna opryszczka narządów płciowych w okresie okołoporodowym.
 • Nowotwór szyjki macicy – i znów zdania lekarzy na ten temat są podzielone. Według części z nich jest to zdecydowane wskazanie do zabiegu cesarskiego cięcia ze względu na zagrożenie dla dziecka oraz matki. Pozostali są zwolennikami teorii, że złuszczanie się szyjki macicy w czasie porodu korzystnie wpływa na leczenie matki.Ciąża Cesarskie cięcie ze wskazań planowych - wskazania położnicze
 • Poród przedwczesny, jeśli płód ma co najmniej 26 tygodni (granica przeżywalności), a wagę prawdopodobnie niższą niż 1500g.
 • Stan po leczeniu niepłodności (głównie w przypadku kobiet po 40. roku życia).
 • Wystąpienie u matki w czasie wcześniejszego/wcześniejszych porodów poważnych powikłań, niedotlenienie, niesprawność lub śmierć dziecka.