Dla których klas darmowe podręczniki?

1
449

Zakup podręczników oraz całej wyprawki szkolnej dla dziecka, to wydatek rzędu kilkuset złotych. Zwykle jest tak, że im starsza klasa szkoły, tym więcej pieniędzy trzeba przeznaczyć. Od września nowego roku szkolnego 2017/18 wprowadzana będzie reforma szkolnictwa, która zmienia między innymi zasady zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń z pieniędzy pochodzących z budżetu państwa. Będzie wyglądało to tak:

Darmowe podręczniki dla uczniów klas 1 – 7 szkoły podstawowej

Darmowe podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń otrzymają:

  • Wszyscy uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej.
  • Uczniowie II klasy szkoły podstawowej otrzymają podręczniki i ćwiczenia, które są kontynuacją „Naszego elementarza”, czyli podręcznika przygotowanego przez MEN i wprowadzonego w pierwszych klasach w ubiegłym roku szkolnym.Uczeń  Dla których klas darmowe podręczniki? Uczeń  Dla których klas darmowe podręczniki?
  • Uczniowie pozostałych klas (II, III oraz V) otrzymają podręczniki z poprzednich lat wybrane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i dyrektorów szkół oraz nowe ćwiczenia.
  • Uczniowie klas I, IV i VII (VII klasy utworzone są po raz pierwszy w tym roku szkolnym) będą otrzymywać zupełnie nowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń napisane zgodnie z nową podstawą programową.

Darmowe podręczniki dla uczniów klasy II i III gimnazjum

Ponieważ od września rozpoczyna się proces „wygaszania” gimnazjów (jak mówi minister edukacji narodowej) albo „likwidacji” (jak mówią inni), to klas pierwszych gimnazjum już nie będzie.Uczeń  Dla których klas darmowe podręczniki?Natomiast w dalszym ciągu będą funkcjonować drugie i trzecie klasy gimnazjum. I to właśnie uczniowie tych klas będą mogli liczyć na darmowe podręczniki zagwarantowane przez szkołę, choć w ubiegłym roku szkolnym obecne III klasy gimnazjum taką dotacją nie były objęte.

Płatne podręczniki do religii lub etyki oraz do drugiego języka obcego

Rodzice uczniów klas I – VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum będą jednak musieli zapłacić z własnej kieszeni za podręczniki do religii lub etyki, ewentualnie do nauki drugiego języka obcego.

Płatne podręczniki dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zgodnie z nową ustawą reformującą system oświaty w Polsce, obowiązek szkolny kończy się na szkole podstawowej (dotąd obowiązek szkolny kończył się na gimnazjum). W związku z tym budżet państwa finansuje darmowe podręczniki tylko uczniom szkoły podstawowej.Uczeń  Dla których klas darmowe podręczniki?Natomiast podręczniki dla uczniów szkół ponadpodstawowych (zawodowych, liceów, techników) są płatne. W liceach i technikach idących starym trybem nauczania rodzice będą więc mogli odkupić używane podręczniki, natomiast wprowadzenie czteroletnich liceów i pięcioletnich techników – spowoduje konieczność zakupienia zupełnie nowych podręczników.

W szkołach niepublicznych – podręczniki do szkoły podstawowej i gimnazjów płatne

Niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja nie mają obowiązku zapewnić bezpłatnych podręczników swoim uczniom. Więc ciężar ten ponieść muszą rodzice dzieci, które do nich uczęszczają.