Dwupłciowość – jak ją rozpoznać i leczyć?

0
416

Czym jest obojnactwo i jakie są jego przyczyny?

Obojnactwo znane również jako dwupłciowość, interseksualizm lub hermafrodytyzm – jest zaburzeniem nabytym już w okresie rozwoju płodowego.Zdrowie  Dwupłciowość - jak ją rozpoznać i leczyć? Nie wiadomo dokładnie jakie są jego przyczyny, choć bierze się pod uwagę podłoże genetyczne i zaburzenia hormonalne. Występuje u około 1 dziecka na 500 urodzonych, czyli dotyczy około 0,2% nowo narodzonych dzieci.

Jakie są rodzaje interseksualizmu?

Można wymienić kilka rodzajów obojnactwa: obojnactwo prawdziwe, rzekome męskie i obojnactwo rzekome żeńskie. W niektórych przypadkach dochodzi do zmieszania się tych form – powstają wówczas tzw. atypowe formy obojnactwa. Zjawisko jest bardzo skomplikowane. Najprościej i najogólniej mówiąc, dziecko rodzi się z narządami płciowymi typowymi zarówno dla płci męskiej jak i żeńskiej, choć w wielu przypadkach występują one tylko szczątkowo. Największy problem polega na określeniu przynależności płciowej dziecka – może się bowiem okazać, że posiada ono wyraźniej rozwinięte narządy płciowe jednej płci, podczas kiedy psychicznie czuje się przedstawicielem drugiej, np. dziecko posiada penis, co sugerować może, że jest chłopcem, ale mentalnie czuje się dziewczynką.

Jak się rozpoznaje obojnactwo?

Obecnie dość często obojnactwo rozpoznaje się u dziecka tuż po urodzeniu. Ale bywa, że następuje to dopiero po pojawieniu się zaburzeń w prawidłowej budowie anatomicznej i funkcji narządów płciowych, które widoczne są później. Mogą o nim świadczyć również zaburzenia hormonalne powodujące wystąpienie nieprawidłowości w owłosieniu pachowym oraz łonowym.

Jak się leczy obojnactwo?

Sposób leczenia dwupłciowości zależy od wielu czynników, między innymi od tego jak zaawansowane są jej objawy, a więc również od tego, kiedy została zdiagnozowana. Zwykle leczy się ją chirurgicznie i hormonalnie. Najpierw przeprowadzane są badania genetyczne i hormonalne, które mają na celu określenie rzeczywistej płci dziecka. Dopiero potem przeprowadza się operację plastyczną (lub operacje plastyczne) mającą na celu rekonstrukcję narządu płciowego zgodną z ustaloną rzeczywista płcią. Uzupełnieniem leczenia chirurgicznego jest zazwyczaj leczenie hormonalne. Często niezbędna jest również pomoc psychologiczna. Osoby dwupłciowe, nawet po leczeniu operacyjnym i hormonalnym, pozostają przez całe życie bezpłodne.