Dysleksja rozwojowa u dzieci

0
573

Co to jest dysleksja rozwojowa?

Termin „dysleksja”   po raz pierwszy został użyty pod koniec wieku XIX. Zmieniał się na przestrzeni lat. Obecnie najczęściej przytaczaną jest definicja ogłoszona w 1994 roku przez Towarzystwo Dysleksji im. Ortona (USA). Najogólniej mówiąc, wszystkie definicje wskazują na rzadkie formy zaburzenia, polegające na występowaniu u dziecka skrajnych trudności w nauce czytania i pisania słów przy zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania, skutecznych w stosunku do wszystkich dzieci. Są one na tyle specyficzne, że wyróżniają dysleksje spośród innych zaburzeń.

Polecamy Przedszkolak  Dysleksja rozwojowa u dzieci

Często rozróżnia się wśród nich dysleksję (trudności w czytaniu), dysortografię (trudności w pisaniu), dysgrafię (niski poziom graficzny pisma).

Dlaczego tak często o niej się mówi?

Termin ,,dysleksja” robi od kilku lat wielką karierę.  Z różnych powodów: liczba dyslektyków ciągle rośnie, być może również dlatego, że mogli oni liczyć na pewne ułatwienia w czasie trwania sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego , a nawet na maturze. Rodzice zaczęli więc szturmować Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne by zdobyć potrzebne do tego zaświadczenie. A może dlatego, że rodzice są bardziej świadomi i dbają o rozwój swoich dzieci? 🙂

Polecamy Przedszkolak  Dysleksja rozwojowa u dzieci

Symptomy dysleksji w wieku przedszkolnym.

Jeżeli Twoje dziecko jeszcze nie poszło do szkoły, a zauważasz u niego (za: Instytut Psychologii Zdrowia Dysleksja – charakterystyka zjawiska P. Bentkowski) np. takie zachowania jak: trudności w zapinaniu ubrania, sznurowaniu butów itp.; z zapamiętywaniem i wykonywaniem więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie; z przypominaniem sobie nazw przedmiotów; zapamiętywaniem materiału występującego w formie serii, sekwencji np. dni, tygodnia, nazwy miesięcy, alfabetu; w pamiętaniu aktualnej daty, daty swoich urodzin, imienin i określenia czasu; opóźnienie rozwoju mowy, trudności z wypowiadaniem się, wadliwa wymowa, częste przestawianie głosek i sylab; mylenie nazw kierunków: „prawa lewa”; oburęczność; słabe postępy w uczeniu się czytania zarówno metodą fonetyczną jak i globalną; szybka męczliwość przy wykonywaniu zadań …

To może być dysleksja! -udaj się do specjalisty! 🙂

Polecamy Przedszkolak  Dysleksja rozwojowa u dzieci

Symptomy dysleksji w wieku szkolnym

Benkowski wskazuje również specyficzne trudności w czytaniu (czytanie „niepewne”, „wymęczone”, częste błędy w czytaniu, pomijanie wyrazów lub ich dodawanie, zniekształcanie wyrazów i odczytanie innych, podobnych wyrazów; pomijanie linii lub odczytywanie jej ponownie; częste gubienie miejsca, w którym dziecko czyta; niepewność w czytaniu, szczególnie krótkich wyrazów wyglądających podobnie, np. „on-ono”, „od-do”; trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby i syntetyzowaniu sylab w wyrazy w niewłaściwym porządku (sylaby często są gubione), pomijanie interpunkcji; przestawianie liter w wyrazie; trudności w wyszukiwaniu najistotniejszej myśli w danym fragmencie tekstu; niewłaściwe łączenie liter; trudności w przyswojeniu tabliczki mnożenia) oraz błędy w pisaniu: słaby poziom pracy pisemnej w porównaniu z odpowiedziami ustnymi; prace pisemne na niskim poziomie graficznym i estetycznym, liczne przekreślenia, kilkakrotne próby zapisania wyrazu, prace bałaganiarskie; utrzymywanie się trudności z rozróżnianiem liter: b-p, p-g, n-u, m-w; niewłaściwy dobór liter do głosek podobnych fonetycznie, w wyniku ich niewłaściwego rozróżniania np. spółgłosek t-d, b-p, m-n; mylenie nazwy litery i głoski (np. l-el), m-em, k-ka); niewłaściwe stosowanie małych i dużych liter; trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. bułka-półka); dodawanie, pomijanie lub niewłaściwe umiejscowienie liter lub wyrazów; zapisywanie wyrazu na różne sposoby np. „szyja”, „szja”, „szyia”; mylenie liter l-t podczas czytania i pisania; złe rozmieszczenie pracy pisemnej w przestrzeni, niemożność zachowania marginesu; tracenie wątku podczas zapisywania opowiadania; brak, lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji…

To może być dysleksja! Udaj się do specjalisty! 🙂

To nie musi być dysleksja!

Ale może. Aby to stwierdzić, lub wykluczyć należy udać się najpierw do nauczyciela swego dziecka, wychowawcy lub pedagoga szkolnego by zgłosić chęć przebadania dziecka. Tam zostaniemy odpowiednio poinformowani o dalszych krokach, które trzeba podjąć. Można też pominąć pośrednictwo szkoły i udać się z dzieckiem bezpośrednio do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zazwyczaj droga przez szkołę jest szybsza 🙂

Polecamy Przedszkolak  Dysleksja rozwojowa u dzieci

Z dysleksją można walczyć.

A dokładniej można i trzeba stosować różnego rodzaju ćwiczenia (niestety, jest to droga przez mękę 🙂 ), które w znacznym stopniu wyrównują występujące deficyty. Wymagają one jednak  zaangażowania, cierpliwości i systematyczności zarówno dziecka, jak i rodziców.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPies w domu
Następny artykułTrzydniówka czyli rumień nagły
Z wykształcenia jestem lekarzem pediatrą w trakcie specjalizacji. Z zamiłowania natomiast dumną mama dwóch synów - Tymoteusza i Makarego. Mam 34 lata, wspaniałego męża i... życiową misję (mówię to szeptem, żeby nie zapeszyć!). Staram się przemycić do sieci nie tylko wiedzę z zakresu zdrowia matki i dziecka, ale przede wszystkim wartościowe informacje dotyczące odpowiedzialnego rodzicielstwa :)