Moje dziecko się jąka – czy można to wyleczyć?

1
514

Czym jest jąkanie?

Jąkanie jest zaburzeniem płynności mowy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje jąkania u dzieci. Pierwsze z nich – jąkanie rozwojowe – ma charakter przejściowy i po prostu mija. Drugie – wczesnodziecięce – jest wynikiem pogłębiania się jąkania rozwojowego. Ma charakter patologiczny więc trzeba je leczyć.

Jakie są przyczyny jąkania?

Jedna z teorii zakłada, że aby u dziecka wystąpiło jąkanie, musi zaistnieć jednocześnie kilka czynników. Wymieniane są wśród nich np. zaburzenia genetyczne, metaboliczne i neurologiczne oraz niesprawność motoryczną i mięśniową. Oprócz tego duże znaczenie mogą mieć ciężkie przeżycia psychiczne, czy trudne sytuacje rodzinne.

Jąkanie rozwojowe

Występuje najczęściej między 2 a 3 rokiem życia, kiedy dziecko bardzo szybko wzbogaca swój słownik, poznaje zasady gramatyki i chce bardzo szybko i dużo mówić. Ponieważ jednak jego aparat mowy „nie nadąża” za tymi zmianami – pojawiają się objawy niepłynności mowy. Przedszkolak Moje dziecko się jąka - czy można to wyleczyć?Jeżeli w tym okresie otoczenie dziecka nie będzie na nie wpływać negatywnie – jąkanie szybko minie (u 85% dzieci do 8 roku życia jąkanie ma charakter przejściowy). Przy nieodpowiednim podejściu może niestety dojść do utrwalenia niepożądanych zachowań i jąkanie rozwojowe może się przerodzić w jąkanie wczesnodziecięce.

Jednak nie ma co panikować przy zaobserwowaniu pierwszych objawów. Trzeba im się przyglądać ale tak, by dziecka nie stresować. Najlepiej jeśli tego w ogóle nie zauważy. Następnie odpowiednio postępując doprowadzić do ich eliminacji.

Czego nie wolno robić gdy dziecko się jąka?

 • nie wolno okazywać zniecierpliwienia nawet wtedy, gdy wypowiedź jest wyraźnie niepłynna lub długo trwa
 • nie wolno zapominać o wyrozumiałości
 • nie wolno okazywać irytacji jeśli dziecko ma problem z płynnym wysłowieniem się
 • nie wolno przerywać lub kończyć za dziecko wypowiedzi (np. po to, by ją przyśpieszyć)
 • nie wolno zawstydzać dziecka przed innymi (np. zwracając uwagę, by mówiło poprawnie)Przedszkolak Moje dziecko się jąka - czy można to wyleczyć?
 • nie wolno mówić np. „Mów wolniej!”, „Mów wyraźniej!”, „Nie denerwuj się”, „Powtórz jeszcze raz!” – uwagi tego typu stresują dodatkowo dziecko i powodują wręcz odwrotną reakcję od zamierzonej
 • nie wolno dać dziecku odczuć, że coś złego się dzieje
 • nie wolno stosować kar za zacinanie się dziecka
 • nie wolno samemu dawać złego przykładu – dorośli powinni być bowiem wzorem pięknego, poprawnego wysławiania się

Objawy jąkania

Objawy jąkania mogą być bardzo różne. Najczęściej jest to:

 • powtarzanie sylab (np. da-da-daj mi; ma-ma-ma-mo;ro-ro-ro-wer)
 • powtarzanie głosek (np. a-a-a;y-y-y;o-o-o)
 • powtarzanie wyrazów (np. daj daj mi rower)
 • przeciąganie głosek (np. mmmam rower)
 • pauzy (dłuższe przerwy między wypowiadanymi wyrazami)

Kiedy trzeba udać się do specjalisty z jąkającym się dzieckiem?

Jeżeli daje się zauważyć, że niepłynność mowy stale się pogłębia wraz z wiekiem dziecka, a dodatkowo zaczynają występować takie towarzyszące zachowania jak: problemy z oddechem podczas mówienia, pocenie się i blednięcie, tiki, napięcia mięśniowe, lęk przed mówieniem, to trzeba udać się do logopedy. On będzie w stanie pomóc dziecku. Czasami będzie potrzebna pomoc psychologa.

Czy jąkanie się u dziecka można wyleczyć?

Jąkanie można wyleczyć! Oczywiście czas leczenia zależny jest między innymi od tego jak mocno zdołały się utrwalić nieprawidłowości mowy.Przedszkolak Moje dziecko się jąka - czy można to wyleczyć?Leczenie polega przede wszystkim na stosowaniu ćwiczeń logopedycznych i aparatu mowy. Oprócz tego stosowane są ćwiczenia artykulacyjne, strun głosowych oraz ćwiczenia relaksacyjne.

Jeżeli w leczeniu jąkania niezbędny jest udział psychologa (bo np. ma jest ono wynikiem nerwicy, złych stosunków w środowisku rodzinnym, itp.) to zazwyczaj dodatkowo prowadzi się z dzieckiem zajęcia psychoterapeutyczne.