Fobia szkolna – objawy i leczenie

0
425

Jakie dzieci chorują na fobię szkolną?

Można by przypuszczać, że fobia jest przypisana dzieciom leniwym, mało ambitnym i z małymi możliwościami intelektualnymi. Nic bardziej mylnego! Bardzo często dotyka dzieci z wysokim poziomem inteligencji, ambitnych, z wygórowanymi aspiracjami, wręcz perfekcyjnych w swym działaniu! Dlaczego więc im się to przytrafia?Uczeń  Fobia szkolna - objawy i leczenieNajprawdopodobniej dlatego, że mają słabą konstrukcję psychiczną, co powoduje niską samoocenę, przekonanie o tym, że nie dadzą rady sprostać wymaganiom szkoły, rodziców i otoczenia oraz są nadwrażliwe przez co znacznie silniej niż inne dzieci odbierają wszelkie bodźce płynące z otoczenia.

Kiedy można podejrzewać fobię szkolną u dziecka?

Jest szereg zachowań, które mogą wskazywać na to, że dziecko cierpi na skolionofobię. Wśród nich najbardziej typowym jest występowanie objawów somatycznych, takich jak: powtarzające się bez wyraźnego powodu bóle brzucha, wymioty, nudności, biegunki, skurcze żołądka, bóle i zawroty głowy, duszności i skłonności do omdlewania, gorączka i stany podgorączkowe, nadmierne pocenie się oraz drżenie mięśni.

Inne objawy skolionofobii

W rozpoznaniu zaburzeń może pomóc sama szkoła, w której nauczyciele, pedagog szkolny, czy psycholog mają możliwość obserwować zachowania dziecka w szkolnych realiach: na lekcjach, na przerwach, w relacjach z rówieśnikami.Uczeń  Fobia szkolna - objawy i leczenieJeżeli dziecko nie zgłasza się, mimo że zna odpowiedzi na pytania stawiane przez nauczycieli w czasie trwania lekcji, jest wycofane, ciche, lękliwe (lub odwrotnie – agresywne), płaczliwe, smutne, mało odporne na krytykę, a w dodatku samotnie spędza przerwy siedząc gdzieś w kącie, to niestety może oznaczać, że cierpi na fobię szkolną.

Jest to tym bardziej prawdopodobne, jeśli w domu zachowuje się na co dzień całkiem inaczej. Dlatego ważna jest tu także współpraca na linii szkoła – rodzice/opiekunowie.

Czy z fobii szkolnej można dziecko wyleczyć?

Odpowiedź na pytanie nie jest niestety proste … Teoretycznie wyjście z zaburzeń jest możliwe, ale w praktyce okazuje się to trudne. Skuteczność jest tym większa, im wcześniej podjęte zostanie leczenie. Nie bez znaczenia jest też możliwość dotarcia do naprawdę dobrych fachowców (psychiatry, psychoterapeuty).Uczeń  Fobia szkolna - objawy i leczenieJeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że dziecko ma już tak silny lęk przed pójściem do szkoły, że nie jest w stanie go pokonać, to stosowane jest nauczanie indywidualne w domu. Niektórzy psychiatrzy i terapeuci nie uważają, by było to dobre rozwiązanie.

Metody leczenia fobii szkolnej

Jeżeli zaburzenia są odpowiednio wcześnie zdiagnozowane, to może się okazać, że stosowanie leczenia farmokologicznego nie będzie konieczne. Zaleca się wówczas psychoterapię behawioralną lub behawioralno – poznawczą mającą na celu zmianę nastawienia dziecka do szkoły i pomoc w pokonaniu lęku przed nią.

Często w zajęcia terapeutyczne angażowani są rodzice, by zlikwidować ewentualne nieprawidłowości w relacjach dziecko – rodzice, rodzice – dziecko.

Jeśli zaburzenia lękowe są bardzo silne, stosowana jest równolegle terapia farmakologiczna przy pomocy leków anksjolitycznych oraz przeciwdepresyjnych (np. inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Pamiętać trzeba o tym, że nie wolno ich odstawiać z dnia na dzień, bez konsultacji z lekarzem psychiatrą!