Formalności po urodzeniu dziecka

0
625

Narodziny dziecka są niezwykle ważnym momentem w życiu rodziców – szaleją okazując całemu światu swoje szczęście i właściwie mają prawo zapomnieć o całym świecie.Niemowlę  Formalności po urodzeniu dzieckaAle trzeba jednak w którymś momencie oprzytomnieć ( 🙂 ) i spełnić wszystkie formalności, by mały człowiek, który pojawił się na świecie, mógł korzystać ze wszystkich praw, jakie mu przysługują w naszym kraju.

Musi więc otrzymać akt urodzenia, imiona, numer PESEL, odpowiednie ubezpieczenia i świadczenia.

W 2015 roku zmieniono przepisy prawa i rejestracja noworodka jest dziś mniej skomplikowana, niż było to wcześniej (między innymi nie trzeba udawać się do dwóch instytucji, tylko do jednej – USC).

Kiedy zarejestrować dziecko?

Rodzice mają na to 21 dni od momentu sporządzenia przez szpital karty urodzenia dziecka i 3 dni w przypadku sporządzenia karty martwego urodzenia (szpital odpowiada za przekazanie tych dokumentów  w określonym czasie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego).

Gdzie dokonać rejestracji?

Rejestracji trzeba dokonać w USC właściwym dla miejsca urodzenia dziecka, a nie zameldowania jego rodziców.Niemowlę  Formalności po urodzeniu dzieckaAle adres zameldowania rodziców (lub jednego z nich, tego, który będzie się opiekował dzieckiem) staje się jednocześnie adresem zameldowania rejestrowanego dziecka.

Kto może dokonać tych formalności?

Mama najczęściej dochodzi do siebie po porodzie, karmi dziecko i zajmuje się jego pielęgnacją, więc formalności spadają zazwyczaj na tatę. Jeśli i on nie może tego zrobić, to zrobią to inne osoby, ale muszą być do tego upoważnione przez rodziców malucha.

Przepisy te dotyczą rodziców pełnoletnich. Inne będą miały zastosowanie w przypadku rodziców niepełnoletnich.

Jednocześnie można nadać dziecku imię lub imiona, które można jeszcze potem zmienić w ciągu określonego przepisami czasu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

W urzędzie wystarczy okazać dowód osobisty (rodzice noworodka) i pełnomocnictwo, jeśli rejestracji dokonują osoby upoważnione przez rodziców.

Akt urodzenia dziecka

Efektem wymienionych wyżej czynności jest uzyskanie skróconego aktu urodzenia. Dokument jest wydawany w jednym egzemplarzu, nie trzeba za niego płacić.Niemowlę  Formalności po urodzeniu dziecka

USC występuje następnie o przyznanie dziecku numeru PESEL.

Natomiast uzyskanie odpisu aktu urodzenia (potrzebny jest np. by dokonać chrztu) jest już płatne. Dobra informacja jest taka, że można go zdobyć w dowolnym USC na terenie całej Polski (przed zmianą przepisów trzeba było udać się do urzędu właściwego ze względu na miejsce urodzenia).