Organizacja roku szkolnego 2017/2018

0
458

Wprawdzie początek roku szkolnego raczej nie skłania do myślenia o tym jak będzie wyglądała organizacja całego roku szkolnego 2017/2018, to jednak warto jej się przyjrzeć, by już teraz pomyśleć o tym jak można zaplanować swoje dni wolne od pracy, by móc je spędzić razem z dziećmi 🙂

Początek i koniec roku szkolnego w prawie oświatowym

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Liczy więc tyle samo dni, co rok kalendarzowy, chociaż większość dorosłych oraz dzieci uważa, że kończy się ostatniego dnia nauki w szkole.Rodzice Organizacja roku szkolnego 2017/2018 Dlaczego wobec tego dzieci idą do szkoły dopiero w poniedziałek, czyli 4 września, zamiast 1 września, który wypada w piątek? Odpowiedź zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r., które mówi, że: jeżeli 1 września wypada w piątek lub w sobotę, to zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września. Natomiast koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole przypada na ostatni piątek czerwca.

Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/18

Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowaczych w roku szkolnym 2017/2018 wygląda następująco:

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2017/2018 – 4 września (poniedziałek) 2017 r.
 2. Wszystkich Świętych – 1 listopada (środa) 2018 r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 23 – 31 grudnia (piątek – niedziela) 2017 r.
 4. Nowy Rok 2018 – 1 stycznia (poniedziałek) 2018 r.
 5. Ferie zimowe – terminy zależą od tego, jakiego województwa dotyczą. I tak:Rodzice Organizacja roku szkolnego 2017/2018
 • dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie – 15 – 28 stycznia 2018 r.
 • podlaskie, warmińsko – mazurskie – 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
 • lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie – 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
 • kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie – 12 – 25 lutego 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna z okazji Świąt Wielkanocnych – 29 marca z (czwartek) – 3 kwietnia (wtorek) 2018 r.

5. Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III gimnazjów – przedostatni przed całkowitym wygaszeniem gimnazjów, które nastąpi w roku szkolnym 2018/2019:

 • egzamin z części humanistycznej – 18 kwietnia (środa) 2018 r.
 • egzamin z części matematyczno – przyrodniczej – 19 (czwartek) kwietnia 2018 r.
 • egzamin z języka obcego nowożytnego – 20 kwietnia (piątek ) 2018 r.

6. Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja (wtorek) 2018 r.

7. Święto Konstytucji 3 Maja (oraz NMP Królowej Polski) – 3 maja (czwartek) 2018 r.

8. Egzamin maturalny 2017/2018 r.Rodzice Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 • część pisemna – 4 maja – 23 maja 2018 r.
 • część ustna – 7 maja – 25 maja 2018 r.

9. Zielone Świątki – 31 maja (czwartek) 2018 r.

7. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, czyli koniec roku szkolnego – 22 czerwca 2018 r.

8. Ferie letnie (wakacje !!! 🙂 ) – 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – zależne od dyrektora szkoły

Cytowane powyżej Rozporządzenie MEN pozwala dyrektorom szkół ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ilości zależnej od rodzaju placówki oświatowej:

 • dla szkół podstawowych, ZSZ, szkół policealnych oraz placówek kształcenia ustawicznego oraz praktycznego – 6 dni w ciągu roku szkolnego
 • dla gimnazjów – 8 dni
 • dla LO, liceów profilowanych i uzupełniających oraz techników i techników uzupełniających – do 10 dni.

Dlatego trzeba zapoznać się dokładnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonego dla konkretnej szkoły – mogą bowiem wystąpić pewne różnice, uzależnione od decyzji dyrektora oraz Rady Pedagogicznej danej szkoły.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, to nie to samo co dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na koniec jeszcze jedna informacja – niektóre dni w kalendarzu szkolnym mogą być wprawdzie wolne od zajęć dydaktycznych, ale szkoła organizuje inne zajęcia (np. z okazji Dnia Patrona Szkoły), w których uczeń powinien brać udział.Rodzice Organizacja roku szkolnego 2017/2018Bywają także takie dni wolne od nauki, w czasie których nauczyciele jednak pełnią dyżury w placówkach oświatowych zapewniając opiekę wszystkim uczniom, którzy się wtedy w nich pojawią. Jest to szczególnie ważne dla rodziców uczniów młodszych, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom w domu. Trzeba więc dokładnie sprawdzać informacje na ten temat w konkretnej szkole.