Poród aktywny – to nie tylko możliwość poruszania się w czasie porodu

1
493
Termin „poród aktywny” powstał w latach osiemdziesiątych XX wieku. Autorką koncepcji porodu aktywnego była Brytyjka – Janet Balaskas. Jak widać znany jest od kilkudziesięciu lat, chociaż w Polsce dopiero od niedawna zajmuje należne mu, znaczące miejsce.
W rzeczywistości pani Balaskas nie dokonała jakiegoś przełomowego odkrycia, tylko zaproponowała powrót do porodu naturalnego znanego ludzkości od zarania jej dziejów! 🙂

Poród aktywny w polskich szpitalach – czy jest możliwy?

W wielu polskich szpitalach taka forma porodu jest możliwa, choć nie we wszystkich. Jeśli jest stosowana, to najczęściej dotyczy tylko I okresu porodu. Natomiast II okres porodu, czyli faza wydalania płodu odbywa się zwykle w pozycji horyzontalnej – na wznak. Lekarze i położne wykazują taką zachowawczą postawę tłumacząc ją obawą przed komplikacjami, które mogą wystąpić w czasie porodu.Ciąża  Poród aktywny - to nie tylko możliwość poruszania się w czasie poroduJednak według wielu, właśnie poród aktywny jest takim rodzajem porodu, który zapobiega komplikacjom, np. wystąpieniu niedotlenieniu dziecka wynikającemu ze zbyt długo trwającej akcji porodowej!
Niestety dość często treść mieszcząca się w „porodzie aktywnym” jest sprowadzana do możliwości poruszania się w czasie trwania porodu, podczas gdy jest o wiele bardziej złożona.

Poród aktywny to możliwość poruszania się w czasie trwania porodu

Poród aktywny to możliwość poruszania się w czasie trwania porodu. Rodząca może wstawać, chodzić, siadać np. na piłce czy krzesełku, przyjmować taką pozycję, która zmniejsza bóle porodowe. Może także mieć wykonywany masaż (przez położną lub np. partnera, z którym brała udział w zajęciach szkoły rodzenia) lub rodzić w wannie. Warto zauważyć, że ruchy takie jak: chodzenie, taniec, czy kręcenie okrężnymi ruchami biodrami nie tylko zmniejszają bóle odczuwane podczas skurczu, ale i ułatwiają dziecku prawidłowe ustawienie się do porodu – główką w stronę kanału rodnego.

Poród aktywny to poleganie na instynkcie kobiety

Poród aktywny oparty jest na przekonaniu, że każda kobieta ma naturalną, biologiczną zdolność do urodzenia dziecka. Dzięki temu instynktownie przyjmuje takie pozycje w czasie porodu, które są najlepsze dla niej i dla przychodzącego na świat dziecka.Ciąża  Poród aktywny - to nie tylko możliwość poruszania się w czasie poroduZ reguły są to pozycje tzw. wertykalne czyli takie, w których wykorzystana jest naturalna siła przyciągania ziemskiego, czyli grawitacja. Drogi rodne kobiety skierowane są wówczas do dołu, a dziecko w naturalny sposób naciska na nie powodując szybsze rozwarcie, a w czasie parcia – szybciej i łatwiej przeciska się przez kanał rodny. W ten sposób, bez korzystania ze środków przyspieszających, czas porodu ulega znacznemu skróceniu.

Poród aktywny to zawierzenie intuicji kobiety

Poród aktywny to także moment, w którym trzeba zawierzyć intuicji rodzącej, że wsłuchując się w sygnały płynące z własnego organizmu będzie wiedzieć, kiedy musi zacząć prosić o pomoc lekarza czy położną. Intuicja podpowie jej bowiem, że coś idzie nie tak i dziecko jest zagrożone.

Poród aktywny to wzięcie przez kobietę odpowiedzialności za przebieg porodu

Jak widać poród aktywny, to nie tylko możliwość zmiany pozycji ciała rodzącej. To także, a może przede wszystkim, danie kobiecie możliwości wzięcia odpowiedzialności za jego przebieg. To ona właśnie podejmuje najważniejsze decyzje w czasie jego trwania. Od niej bowiem zależy jakie zachowanie wybierze, by najlepiej służyło jej dziecku. Kobieta ma wówczas poczucie, że realnie wpływa na przebieg porodu, wierzy we własne możliwości.Ciąża  Poród aktywny - to nie tylko możliwość poruszania się w czasie poroduSłucha więc mowy swego ciała i reaguje adekwatnie do sygnałów, które wysyła: jeśli odczuwa potrzebę zmiany pozycji – robi to; jeśli czuje, że woda jej pomoże – wchodzi do wanny; jeśli czuje się senna – kładzie się i ucina sobie drzemkę, itd. Zadanie personelu medycznego polega na dyskretnym czuwaniu nad przebiegiem porodu oraz przyjściem z pomocą w razie komplikacji.

Czasami interwencja medyczna jest konieczna

Czasami jednak, mimo wielkiego zaangażowania rodzącej i wsparcia osób bliskich oraz personelu medycznego, konieczna staje się interwencja medyczna. Bywa, że lekarz musi zdecydować się na przeprowadzenie zabiegu cesarskiego cięcia ze wskazania nagłego. Trzeba się i z taką możliwością liczyć.