Poród w domu – argumenty ,,za”

2
371

Dlaczego kobieta decyduje się na poród w domu?

Dlaczego kobieta decyduje się na poród w domu zamiast w szpitalu? To dobre pytanie … Wiele z nich kieruje się niestety modą, inne przekonane są o tym, że mają one same dobre strony. Dzisiaj parę słów właśnie o tych dobrych stronach porodu w domu. Rodzice  Poród w domu - argumenty ,,za"

Czy każdy poród może odbyć się w domu?

Oczywiście nie każdy poród może odbyć się w domu. Niezbędnym warunkiem jest to, by ciąża została przez lekarza – ginekologa zakwalifikowana jako tzw. ciąża niskiego ryzyka. Oznacza to, że nie może być w żaden sposób zagrożona lub obarczona jakimkolwiek ryzykiem. Aby to stwierdzić, stan zdrowia matki i dziecka musi być bardzo dokładnie zbadany. Przy okazji warto tu zaznaczyć, że w razie decyzji o przeprowadzeniu porodu w warunkach domowych, to i tak trzeba mieć przygotowaną torbę do szpitala i zapewniony ewentualny środek transportu. Tak na wszelki wypadek, gdyby okazało się że niespodziewanie pojawiły się problemy grożące powikłaniami.

Jakie są zalety porodu w domu?

Najczęściej przytaczanymi powodami, dla których kobieta decyduje się na poród w domu, a nie w szpitalu są:

  • Poczucie bezpieczeństwa – dla rodzącej kobiety ma ono ogromne znaczenie. Targana obawami o stan rodzącego się dziecka i odczuwająca bóle porodowe czuje się o wiele bezpieczniej we własnym domu, mając w pobliżu bliskie osoby, niż w szpitalu. Stres związany z porodem jest więc wtedy o wiele mniejszy, co ma wpływ na jego przebieg – kobieta ma świadomość, że ma wpływ na jego przebieg. Poród jest więc aktywnym porodem.
  • Udział bliskich w czasie porodu – tzw. poród rodzinny, który w dalszym ciągu nie jest możliwy we wszystkich szpitalach. Daje to możliwość nieskrępowanej i czynnej obecności np. partnera, w czasie całej akcji porodowej.
  • Możliwość wyboru najwygodniejszej pozycji w czasie porodu lub miejsca (np. poród w wannie) – to kobieta decyduje o tym, w której pozycji czuje najmniejsze bóle. Swobodnie może je zmieniać reagując na sygnały wysyłane przez ciało.
  • Możliwość wyboru ewentualnego znieczulenia lub zrezygnowania z jego zastosowania.
  • Możliwość wpływania na przebieg akcji porodowej – w odróżnieniu od porodów szpitalnych, gdzie często stosuje się profilaktycznie różne zabiegi (choćby nacinanie krocza, przyspieszanie porodu, a nawet cesarskie cięcie) kobieta nie jest do nich zmuszana.
  • Możliwość wyboru położnej, czy lekarza – świadomość tego, że przy porodzie asystuje doświadczona położna, która zajmuje się cały czas tylko i wyłącznie jedną rodzącą ma ogromny wpływ na samopoczucie kobiety. Daje jej poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że jest w danym momencie najważniejsza. Ona i jej dziecko. Taka położna wsłuchuje się w to, co mówi kobieta, stara się jak najmniej interweniować w przebieg porodu. Jednocześnie wspiera kobietę i informuje ją o tym wszystkim, co się dzieje w danej chwili i czego się może kobieta spodziewać w kolejnych jego fazach.Rodzice  Poród w domu - argumenty ,,za"
  • Zapewnienie intymności – w wielu szpitalach nie ma pojedynczych sal porodowych. Zazwyczaj kilka kobiet rodzi na jednej sali (oddzielone są najczęściej jedynie parawanami). Dla większości rodzących jest to bardzo niekomfortowa sytuacja – czują się obdarte z intymności, co wyraźnie źle wpływa na ich samopoczucie w czasie porodu.
  • Bardzo bliski kontakt matki i ojca z dzieckiem – możliwość trzymania w ramionach dopiero co urodzone dziecko dla wielu rodziców jest uczuciem dającym niebywałe szczęście. Mogą z nim przebywać cały czas, bez konieczności oddawania go w ręce personelu medycznego (np. na czas pierwszej kąpieli).

Jak widać, poród w domu ma szereg zalet. Trzeba jednak wiedzieć, że ma również wady, które trzeba wziąć pod uwagę decydując się na poród w warunkach domowych.