Prawa dziecka w szpitalu

0
435

Pobyt dziecka w szpitalu jest dla niego zwykle traumatycznym przeżyciem. Szczególnie silne emocje widać u małych dzieci, które najczęściej nie są w stanie zrozumieć co się z nimi dzieje. Przerażone są ilością urządzeń podłączonych do ich ciała, liczbą lekarzy i innych pracowników szpitala „kręcących” się w pobliżu, brakiem możliwości swobodnego poruszania się.Zdrowie Prawa dziecka w szpitaluAby zminimalizować stres związany z tymi przeżyciami w większości szpitali stwarza się warunki umożliwiające rodzicom (lub opiekunom) stałe towarzyszenie dziecku w czasie hospitalizacji.

Powszechna jest dzisiaj wiedza, że mali pacjenci o wiele lepiej znoszą pobyt w szpitalu i cały proces leczenia, gdy mają przy sobie kogoś bliskiego. Kogoś, przy kim czują się bezpiecznie. Są to zwykle rodzice, którzy coraz bardziej świadomi, domagają się respektowania praw dziecka przebywającego w szpitalu. Wiedzą także, że jako rodzice dziecka przebywającego w szpitalu także mają swoje prawa.

Jakie prawa posiadają dzieci przebywające w szpitalu?

Dziecko (pamiętać trzeba, że zgodnie z polskim prawem, dzieckiem jest się aż do ukończenia 18 roku życia!) przebywając w szpitalu korzysta z praw, które zapisane są między innymi w Europejskiej Karcie Praw Dziecka w Szpitalu. Jest to dokument, w którym zapisano podstawowe zasady, jakie powinny być przestrzegane przez pracowników szpitala, w którym dziecko poddawane jest leczeniu. Oto one:

 1. Dziecko ma prawo do obecności rodziców lub opiekunów w szpitalu przez cały okres pobytu w nim
 2. do odwiedzin bez ograniczeń dla osób odwiedzających
 3. do tego, by rodzice mieli zapewnione przez szpital warunki pobytu z nim przez cały czas leczenia
 4. do uzyskiwania informacji o swym stanie zdrowia, odpowiednio do wieku i możliwości zrozumienia
 5. do tego, by chronić je przed niepotrzebnym stresem (zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym)Zdrowie Prawa dziecka w szpitalu
 6. do ochrony przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi
 7. do współuczestniczenia w decyzjach (wszystkich) dotyczących procesu leczenia
 8. do przebywania w szpitalu z dziećmi, a nie dorosłymi
 9. do odpoczynku, nauki i zabawy w przystosowanym do tego celu otoczeniu
 10. do tego, by zajmujący się nim personel był przygotowany do zaspokajania fizycznych i psychicznych potrzeb dziecka
 11. do ciągłości leczenia
 12. do traktowania go z wyrozumiałością i taktem
 13. do intymności

Czy wszystkie szpitale przestrzegają tych zapisów?

Byłoby pięknie, gdyby we wszystkich szpitalach w Polsce respektowano te prawa. Niestety, powszechnie wiadomo, że nie wszystkie szpitale dysponują odpowiednimi finansami oraz kadrą, by przestrzeganie ich w pełni było możliwe. Choć sprawiedliwie trzeba dodać, że coraz wyraźniej widać starania, by tak rzeczywiście się stało.