Prawa rodziców dzieci przebywających w szpitalu

1
390

Pobyt dziecka w szpitalu jest okresem bardzo trudnym zarówno dla niego jak i jego opiekunów. Rodzice są wówczas zwykle przerażeni sytuacją, czasami nie potrafią racjonalnie myśleć, nie wiedzą np., że mogą korzystać z pełni praw, jakie posiadają ich dzieci jako pacjenci szpitala oraz oni jako ich opiekunowie. Rodzice  Prawa rodziców dzieci przebywających w szpitalu Warto wtedy skorzystać ze wsparcia i pomocy osoby, która podchodzi do zaistniałej sytuacji bardziej racjonalnie i spokojnie.

Prawa rodziców w szpitalu

W przeszłości zupełnie inaczej personel szpitala podchodził do pacjentów oraz ich najbliższych, niż to się dzieje współcześnie. Nie ma już mowy o tym (a przynajmniej nie powinno być), by rodzic traktowany był jak intruz, czy zło konieczne.

Dzisiaj wszyscy lekarze wiedzą, że proces leczenia małego pacjenta jest o wiele bardziej skuteczny wtedy, gdy cały czas są przy nim osoby mu bliskie. Dlatego zwykle zachęcają, by przy łóżku dziecka stale przebywał ktoś z najbliższej rodziny. Znacząco zmniejsza to bowiem stres u dziecka związany z koniecznością przebywania w szpitalu i poddawaniu się często uciążliwym i bolącym zabiegom.Rodzice  Prawa rodziców dzieci przebywających w szpitaluRodzice przeżywając pobyt dziecka w szpitalu, powinni wiedzieć jakie prawa posiada ich dziecko będąc pacjentem szpitala oraz jakie prawa posiadają oni, jako rodzice.

Prawo rodzica do wyrażenia zgody lub nie na pobyt i leczenie dziecka w szpitalu

Znalezienie się dziecka w szpitalu nie oznacza jeszcze, że zostanie natychmiast podjęte leczenie. Zanim to się stanie rodzice muszą wyrazić zgodę. W praktyce oznacza to, że zgodę podpisuje tylko jedno z rodziców przy braku sprzeciwu drugiego. Wyjątkiem jest sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia dziecka – lekarze mogą wówczas podjąć działania bez czekania na zgodę.

Prawo rodzica do wyrażenia zgody na każdą czynność medyczną podjętą wobec dziecka

Wszystkie decyzje dotyczące sposobu leczenia dziecka powinny być konsultowane z rodzicami, którzy są tzw. ustawowymi reprezentantami dziecka. To oni występują w jego imieniu i podejmują decyzje.

Prawo rodzica do obecności w czasie wykonywania świadczeń medycznych w stosunku do dziecka

Korzystają z tego prawa rodzice, którzy cały czas towarzyszą dziecku w czasie leczenia: są np. obecni podczas pobierania krwi, podawania kroplówki, zakładania gipsu itp.Rodzice  Prawa rodziców dzieci przebywających w szpitaluI tu również mogą być wyjątki, np. rodzice nie mogą przebywać na sali operacyjnej w czasie trwania operacji na ich dziecku, nie mogą przebywać z nim w jednej sali w razie zagrożenia epidemiologicznego itp. O tych sytuacjach informowani są przez personel medyczny sprawujący opiekę nad dzieckiem.

Prawo rodzica do otrzymania pełnych informacji na temat stanu zdrowia ich dziecka i sposobu leczenia

Lekarze powinni umieć rozmawiać z każdym rodzicem przebywającym z dzieckiem w szpitalu… Niezależnie od poziomu wykształcenia, możliwości rozumienia zagadnień medycznych i inteligencji. Ich zadaniem (ba obowiązkiem!), jest bowiem dokładne wyjaśnienie na czym polega problem zdrowotny dziecka, jak będzie wyglądać leczenie, czy obarczone jest jakimś ryzykiem, a jeśli tak, to jakim.

Jest to tym bardziej ważne, że na wszystkie te działania rodzice muszą wyrazić zgodę, która przecież powinna być świadoma. Wszystkich tych informacji udziela rodzicom lekarz prowadzący.

Prawo rodzica do zadawania pytań

Jeżeli rodzice widzą, że wokół dziecka dzieje się coś, czego nie rozumieją lub budzi ich wątpliwości, to mają prawo pytać i domagać się dokładnych, rzetelnych odpowiedzi na swoje pytania. Mogą to robić właściwie w każdym momencie procesu leczenia dziecka.

Prawo rodzica do zgłaszania wątpliwości oraz zastrzeżeń

Kiedy dziecko przebywa w szpitalu, to rodzice często rezygnują z działań, które w jakiś sposób mogłyby podważać autorytet personelu szpitalnego. Pokutuje bowiem przekonanie, że ostatecznie może to zaszkodzić leczonemu dziecku (mówiąc wprost – lekarze i pielęgniarki swą niechęć wobec rodzica mogą przenosić na dziecko). Tymczasem warto pamiętać, że mają np. prawo zażądać konsultacji z innym lekarzem – specjalistą z tego samego szpitala (bezpłatnie) lub z innego ( odpłatnie)!

Prawo rodzica do całodobowego przebywania z dzieckiem w szpitalu

Jeżeli nie ma w szpitalu jakiejś nadzwyczajnej sytuacji (np. epidemiologicznej) lub stan zdrowia dziecka nie wymaga jego izolacji, to rodzice (zwykle jednak nie obydwoje rodziców, tylko albo mama albo tata lub inna osoba upoważniona) mają prawo do przebywania z dzieckiem całą dobę, czyli nawet w nocy.Rodzice  Prawa rodziców dzieci przebywających w szpitaluNiestety muszą liczyć się z tym, że warunki mogą być „spartańskie” oraz, że za ten pobyt będą musieli zapłacić. Na szczęście w nowo budowanych szpitalach planuje się także miejsca dla rodziców hospitalizowanych dzieci.

Prawo rodzica do wypisania dziecka ze szpitala

Jeżeli rodzice z jakichś powodów chcą zabrać dziecko ze szpitala jeszcze w trakcie trwania leczenia, to mają do tego prawo.

Jeżeli jednak lekarze uznają, że decyzja ta może skutkować drastycznym pogorszeniem stanu zdrowia dziecka, a nawet bezpośrednio zagrażać jego życiu, to mogą odmówić jego wypisania. Wówczas ostateczną decyzję podejmuje sąd rodzinny na wniosek lekarzy lub rodziców.

Prawo rodzica do odebrania oryginałów dokumentacji medycznej

Czasami rodzice decydują się na zmianę szpitala, w którym będzie leczone dziecko. Mają wówczas prawo zażądać bezpłatnego wydania oryginałów całej dokumentacji medycznej oraz wypożyczyć (za specjalnym pokwitowaniem) historię choroby dziecka.

Warto wiedzieć, że rodzice na własny koszt mogą robić kopie wszystkich dokumentów medycznych w czasie trwania całego leczenia szpitalnego.