Test na ojcostwo

0
459

W Polsce robi się coraz więcej testów na ojcostwo. Można nawet powiedzieć, że jesteśmy liderem wśród państw europejskich w ilości wykonywanych testów. Robi się je z różnych powodów, głównie w sytuacji roszczeń alimentacyjnych. Jeżeli ktoś myśli o sfałszowaniu jego wyniku, to informacja jest zła – testu na ojcostwo nie da się oszukać. Oto analiza różnych prób podejmowanych przez hipotetyczne osoby próbujące oszukać test na ojcostwo.

Niestosowanie się do zaleceń laboratoriów genetycznych wykonujących testy na ojcostwo

Laboratoria genetyczne wykonujące testy na ojcostwo zalecają stosowanie się do pewnych zasad, by wynik był jednoznaczny. Wśród nich są np. takie: na dwie godziny przed pobraniem próbki nie powinno się jeść, pić słodzonych napojów, palić papierosów i żuć gumy do żucia. Polecamy  Test na ojcostwo Jeżeli poddający się badaniu sądzi, że niestosowanie się do tych zaleceń może zmienić wynik testu, to jest w błędzie. Bowiem zanieczyszczone próbki wprawdzie utrudnią nieco badanie i przedłużą je w czasie, ale w żadnym razie nie zmienią samego wyniku. W ostateczności laboratorium poprosi o ponowne dostarczenie materiału do badania.

Celowe zażywanie różnych leków i używek

Zażywanie różnych leków i używek typu alkohol, papierosy, narkotyki – także nie ma szans wpłynąć na wynik testu. Kodu genetycznego DNA, w który wyposażony jest człowiek właściwie od momentu poczęcia nie da się bowiem w żaden sposób zmienić – jest jedyny na świecie i niezmienialny przez całe życie.

Celowe wymieszanie materiału do pobrania

Jeżeli poddający się testowi na ojcostwo spróbuje wymieszać materiał do pobrania próbki tuż przed badaniem, np. wprowadzając do swojej buzi ślinę innej osoby, to zupełnie nie będzie miało to wpływu na wynik testu.Polecamy  Test na ojcostwoNie ma co marzyć, że powstanie w ten sposób nowe DNA – z całą pewnością nie powstanie! ( 🙂 ) Po prostu trzeba będzie dostarczyć nową próbkę do badania, bo ta „stara” zostanie uznana za zanieczyszczoną, nieodpowiednią do badania.

Celowa zamiana próbki do testu na ojcostwo

Próba zamiany próbki do testu na ojcostwo może się udać tylko w sytuacji zlecenia prywatnego badania. Często bowiem próbki wystarczy dostarczyć pocztą, bez konieczności osobistego stawienia się w laboratorium genetycznym. Tak „sfałszowany” wynik testu może być wykorzystany jednak tylko do prywatnych celów, nie prawnych. Oczywiście jest to pozorny sukces, bo w rzeczywistości sam wynik testu nadal jest wiarygodny, ale przecież dotyczy zupełnie innej osoby.

Testy na ojcostwo do celów procesowych

Opisane wyżej oszustwo nie będzie możliwe w przypadku badania przeprowadzonego dla celów procesowych, karnych czy alimentacyjnych. Dlaczego? Bo próbki do badania są pobierane od badanego w obecności świadków, w wyznaczonej placówce i po wcześniejszym dokładnym sprawdzeniu jego tożsamości.

Testy na ojcostwo pozwalają w 100% wykluczyć ojcostwo i niemal w 100% je potwierdzić. Jeżeli próbki są pobrane od właściwych osób i są odpowiedniej jakości – nie da się w żaden sposób ich wyników sfałszować.