Urlop macierzyński – jaki jest jego wymiar?

0
376

Ile trwa urlop macierzyński w podstawowym wymiarze?

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która podczas trwającego zatrudnienia urodziła dziecko. Wbrew powszechnej opinii nie trwa wcale 12 miesięcy, tylko w podstawowym wymiarze – 20 tygodni. Mianem rocznego (12 miesięcznego) można natomiast uznać okres otrzymywania zasiłku macierzyńskiego, a nie sam urlop.

Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci?

Przepisy dotyczące wymiaru urlopu macierzyńskiego znaleźć można w Kodeksie Pracy. Ponieważ dość często ulegają zmianom, warto je śledzić na bieżąco. Ostatnie zmiany zostały wprowadzone w styczniu 2016 roku. Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu Pracy każdej pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: Rodzice  Urlop macierzyński - jaki jest jego wymiar?

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Ustawodawca uzależnił zatem wymiar urlopu macierzyńskiego od ilości urodzonych dzieci w czasie jednego porodu. Wyszedł bowiem z założenia (zresztą chyba całkiem słusznie), że im więcej dzieci, tym dłuższy powinien być urlop macierzyński aby kobieta mogła dojść do pełnej formy po wyczerpującej ciąży, porodzie i trudnej opiece przy większej ilości urodzonych w jednym porodzie dzieci.

Czy urlop macierzyński jest obowiązkowy?

Urlop macierzyński jest obowiązkowy ale w uzasadnionych przypadkach Kodeks Pracy przewiduje możliwość rezygnacji z części jego odbywania i powrotu do pracy. Jest to jednak możliwe dopiero po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni przysługującego urlopu i spełnieniu kilku dodatkowych warunków:Rodzice  Urlop macierzyński - jaki jest jego wymiar?

  • Pozostała część urlopu zostanie wykorzystana przez pracownika, który jest ojcem wychowującym dziecko.
  • Ojciec, który będzie sprawował opiekę nad dzieckiem przez pozostałą część urlopu musi być ubezpieczony i na czas sprawowania opieki musi przerwać wykonywaną działalność zarobkową.

W wyjątkowej sytuacji – gdy pracownica posiada orzeczenie o niezdolności do pracy – może ona zrezygnować z części urlopu już po 8 tygodniach. Prawo do wykorzystania pozostałej części urlopu ma wówczas ojciec wychowujący dziecko, a nawet inny członek najbliższej rodziny, który jest pracownikiem lub ubezpieczonym.