Zasady przewożenia dziecka w samochodzie

0
548

Zbliża się sezon urlopowy. Wielu rodziców zaplanowało wyjazd na wspaniałe, wspólne z dziećmi, wakacje. Organizując wyjazd własnym środkiem lokomocji – samochodem – trzeba pamiętać o bezpieczeństwie w czasie podróży.Polecamy  Zasady przewożenia dziecka w samochodzieWiększość samochodów wyposażonych jest w pasy bezpieczeństwa, które jednak stworzono z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa dorosłym podróżującym. Dlatego dla dzieci produkowane są specjalne foteliki bezpieczeństwa.

Obowiązują przepisy z 2015 roku

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące zasad przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych zostały wprowadzone w życie w dniu 18 maja 2015 roku. Stało się tak dlatego, że należało je dostosować do przepisów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej.

Jedynym kryterium jest wzrost dziecka

We wcześniej obowiązujących przepisach ważny był wzrost dziecka oraz wiek (12 lat). Obecnie jedynym kryterium pozostał wzrost. Obowiązek przewożenia w foteliku dotyczy więc wszystkich dzieci poniżej 150 cm wzrostu. Oznacza to, że dziecko nawet powyżej 12. roku życia ale mające mniej niż 150 cm wzrostu musi być przewożone w foteliku. Od tej zasady są jednak odstępstwa.

Pierwsze odstępstwo – dotyczy dzieci o wzroście 135 – 150 cm

Jeżeli podróżujące dziecko mieści się w przedziale 135 – 150 cm wzrostu ale waży ponad 36 kg to może podróżować bez fotelika. Musi się to natomiast odbywać na tylnym siedzeniu i z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Drugie odstępstwo – dotyczy trzeciego dziecka na tylnym siedzeniu samochodu

W typowym samochodzie osobowym przeznaczonym do przewozu maksymalnie 5 osób (łącznie z kierowcą) możliwe jest przewożenie trzeciego dziecka na tylnym siedzeniu bez fotelika. Ale może to nastąpić tylko wtedy, gdy nie jest możliwe zainstalowanie trzeciego urządzenia. Trzecie dziecko, to przewożone bez fotelika, musi mieć co najmniej 3 lata i być przypięte pasami bezpieczeństwa. W samochodach osobowych z 6 – 9 miejscami i dwóch rzędach tylnych siedzeń nie ma zastosowania opisane odstępstwo, bo jest wystarczająco dużo miejsca dla zamocowania fotelika.

Nie wolno przewozić dzieci poniżej trzeciego roku życia

Oczywiście zakaz dotyczy pojazdów, które nie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa i fotelik lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące.Polecamy  Zasady przewożenia dziecka w samochodzieNajczęściej odnosi się to do pojazdów starszych, wyprodukowanych zanim wprowadzono obowiązek wyposażenia wszystkich pojazdów osobowych w pasy bezpieczeństwa.

Jeżeli chodzi o przewożenie dzieci środkami lokomocji takimi jak autobusy, to obowiązują odrębne przepisy.

Nie wolno przewozić dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu

Podobnie jak w poprzednio obowiązujących przepisach, również obecnie prawodawcy zakazują przewożenia dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu, jeżeli jest on wyposażony w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. Aby dziecko mogło podróżować na przednim siedzeniu tyłem do kierunku jazdy, w aucie nie może być więc poduszki powietrznej dla pasażera lub ta funkcja musi zostać wyłączona.

Na przednim siedzeniu można przewozić dziecko w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym

Przewożenie dziecka na fotelu obok kierowcy może odbywać się z wykorzystaniem zarówno fotelika bezpieczeństwa, jak również innych urządzeń przytrzymujących.

Wielkość fotelika musi być dostosowana do masy i wzrostu dziecka

Aby fotelik bezpieczeństwa dobrze spełnił swoją funkcję musi być dostosowany do masy ciała i wzrostu dziecka. Bezwzględnie musi być także zgodny z właściwymi warunkami technicznymi oraz zamontowany zgodnie z zaleceniami producenta.